foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NZOZ MARMED – Przychodnia w Chełmie

Bezpłatna MAMMOGRAFIA DLA PAŃ W WIEKU 50-69 LAT

Z bezpłatnego badania w ramach finansowanego przez NFZ populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat lub otrzymały w ramach programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny, mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2, a także nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi
o charakterze złośliwym.

PRACOWNIA MAMMOGRAFII 

Poniedziałki w godz. 13:00 - 17:00
Środy w godz.: 09:00 - 13:00
Piątki w godz.: 13:00 - 17:00

Rejestracja osobista, przez osoby trzecie lub pod nr tel.:  82 563 90 74;
tel.: 790 630 057.  

 

 

Opieka Położnej w ramach Poradni POZ

Położna mgr Bogumiła Gnaś
specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

Zapraszamy do korzystania ze specjalistycznych porad Położnej !!!!

Rejestracja

 NZOZ „MARMED”
 22-100 CHEŁM
ul.Obłońska 9

Tel. 82 563 90 74

Tel. 790 630 057

Tekst alternatywny

Mammografia

Fundacja