foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NZOZ MARMED – Przychodnia w Chełmie


Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna prowadzi diagnostykę oraz terapię zaburzeń mowy z zakresu logopedii ogólnej oraz neurologopedii.

Czytaj więcej ...

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna zajmuje się wczesnym wykrywaniem wad wrodzonych stawów biodrowych u noworodków i niemowląt.

Czytaj więcej ...

Poradnia dla Osób z Autyzmem

Poradnia prowadzi bezpłatną diagnozę oraz terapię dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej ...

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zajmuje się diagnozą i terapią pacjentów z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi.

Czytaj więcej ...

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/functions.php on line 205

Diagnoza - algorytm postępowania diagnostycznego

 1. Skład Zespołu Diagnostycznego

W skład zespołu wchodzą co najmniej dwie osoby : psycholog kliniczny, psychiatra, psycholog, logopeda, pedagog specjalny. Zespół Diagnostyczny winien być stały, niezmienny dla danego pacjenta.

 1. Zadania Zespołu

Zespół diagnostyczny przeprowadza diagnozę nozologiczną (kliniczną), która służy ocenie występowania objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu, uznanych za kryteria dla  rozpoznania autyzmu lub innych całościowych zaburzeń rozwoju.

 • wywiad kliniczny z rodzicami,
 • diagnoza funkcjonalna- TEST-PEP-R,
 • TEST M- CHAT-R/F (program wczesnego wykrywania autyzmu) dla dzieci w wieku od 16 do 30 m. ż.
 • przeprowadzenie innych badań , testów oraz prób diagnostycznych w zależności od przypadku,
 • obserwacja kliniczna dziecka,
 • zgromadzenie innej dokumentacji dziecka,
 • zebranie Zespołu Diagnostycznego- omówienie wyników testów, kwestionariuszy, obserwacji, wszystkich wizyt dziecka, analiza dokumentacji, wnioski, podsumowanie- zapisanie ustaleń w karcie dziecka,
 • opracowanie wyników diagnozy funkcjonalnej w formie pisemnej,
 • przekazanie rodzicom wniosków, wskazań- zaświadczenie o diagnozie i pisemna diagnoza funkcjonalna; omówienie planu terapeutycznego.

 

Schemat może różnic się, zależnie od wieku dziecka, współpracy dziecka z diagnostą w trakcie spotkania oraz od zgromadzonej dokumentacji itp.

 

Kryteria diagnostyczne przy rozpoznaniu całościowych zaburzeń rozwojowych:

Zgodnie z klasyfikacją zaburzeń psychicznych i zachowania stanowiącą istotną część Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów zdrowotnych (ICD-10) autyzm dziecięcy oznaczony jest symbolem F84.0 w dziale F84 o nazwie - całościowe zaburzenia rozwojowe. Do całościowych zaburzeń rozwojowych zaliczono:

 • F84.0 – Autyzm dziecięcy,
 • F84.1 - Autyzm atypowy,
 • F84.2 - Zespół Retta,
 • F84.3 - Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne,
 • F84.4 - Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi,
 • F84.5 - Zespół Aspergera,
 • F84.8 - Inne całościowe zaburzenia rozwojowe,
 • F84.9 - Całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone.

Rejestracja

 NZOZ „MARMED”
 22-100 CHEŁM
ul.Obłońska 9

Tel. 82 563 90 74

Tel. 790 630 057

Tekst alternatywny

Mammografia

Fundacja